Trở lên trên

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 1: Tiền Biên

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 1: Tiền Biên Tiền biên và Chính biên, ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích , công trạng các công thần , liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi 'Gia Long lập quốc'. Bộ sách đã được các nhà dịch thuật nghiên cứu sắp xếp tại làm 4 tập: Tập 1: Tiền biên: Từ cuốn đầu tiên cuốn 6. Tập 2: Chính..

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 1: Tiền Biên

Tiền biên và Chính biên, ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích , công trạng các công thần , liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi 'Gia Long lập quốc'. Bộ sách đã được các nhà dịch thuật nghiên cứu sắp xếp tại làm 4 tập: Tập 1: Tiền biên: Từ cuốn đầu tiên cuốn 6. Tập 2: Chính..
Book rating: 2.3 based on 3 ratings

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 1: Tiền Biên

2.3
3 lượt đánh giá

Lượt xem:
 696 /10 mục
Tình trạng:
 Đủ bộ
Cập nhật:
 17/01/2014
Thể loại:
Tác giả:

Đại Nam Liệt Truyện - Tập 1: Tiền BiênTiền biên và Chính biên, ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích , công trạng các công thần , liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập quốc". Bộ sách đã được các nhà dịch thuật nghiên cứu sắp xếp tại làm 4 tập: Tập 1: Tiền biên: Từ cuốn đầu tiên cuốn 6. Tập 2: Chính biên (Sơ tập): Từ cuốn đầu đến cuốn 33. Tập 3: Chính biên (Nhị tập): Từ cuốn đầu đến cuốn 25. Tập 4: Chính biên (Nhị tập): Từ cuốn 26 đến cuốn 46. Trước đây, các nhà nghiên cứu cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của Liệt truyện nên một vài phần của bộ sách đã được dịch và xuất bản nhưng chỉ phục vụ trong phạm vi hẹp. Hiện nay việc lưu hành rộng rãi bản dịch toàn bộ Đại Nam liệt truyện là rất cần thiết. Do đó, Viện Sử học phối hợp với Nhà xuất bản Thuận Hóa đã cố gắng để bộ sách quý này được xuất bản trọn vẹn một lần mong đáp ứng nhu cầu bạn đọc.