Trở lên trên

Truyện cùng tác giả

Long Hoàng

Long Hoàng Bạn đang đọc truyện Long Hoàng của tác giả Sắc Thánh, truyện tiên hiệp hay nhất kể về một thanh niên mang theo vô thượng bảo vật”Cửu Long Đồ” xuyên đến dị giới.Đụng người của ta,giết.Đụng nữ nhân của ta,giết.Đụng môn phái của ta,giết.Tranh mỹ nhân với ta,giết.Cảnh giớ cũng được chia rõ ràng như..

Long Hoàng

Bạn đang đọc truyện Long Hoàng của tác giả Sắc Thánh, truyện tiên hiệp hay nhất kể về một thanh niên mang theo vô thượng bảo vật”Cửu Long Đồ” xuyên đến dị giới.Đụng người của ta,giết.Đụng nữ nhân của ta,giết.Đụng môn phái của ta,giết.Tranh mỹ nhân với ta,giết.Cảnh giớ cũng được chia rõ ràng như..
Book rating: 0 based on 0 ratings

Long Hoàng

0
0 lượt đánh giá

Lượt xem:
 0 /26 mục
Tình trạng:
 Còn tiếp
Cập nhật:
 18/03/2017
Thể loại:
Tác giả:

Long HoàngBạn đang đọc truyện Long Hoàng của tác giả Sắc Thánh, truyện tiên hiệp hay nhất kể về một thanh niên mang theo vô thượng bảo vật”Cửu Long Đồ” xuyên đến dị giới.

Đụng người của ta,giết.

Đụng nữ nhân của ta,giết.

Đụng môn phái của ta,giết.

Tranh mỹ nhân với ta,giết.

Cảnh giớ cũng được chia rõ ràng như huyền giới chi môn :Võ đồ,Võ Sư,Đại Võ Sư,Võ Linh,Võ Vương,Võ Hoàng,Võ Tôn,Võ Thánh,Võ Đế.

Mỗi cảnh giới lại trong truyện online được chia ra cửu phẩm.