Trở lên trên

Mãn Bàn Giai Thâu

Mãn Bàn Giai Thâu “Ring reng reng…Ring reng reng…” Chỉ San lật người, tiếng động kia vẫn như cũ không buông tha, “Ring reng reng…Ring reng reng…” Một tiếng lại một tiếng, thúc hồn đoạt phách, cô cuối cùng cũng phải mở mắt, mí mắt như nặng ngàn cân, đầu đau như muốn nứt ra, có vẻ mới từ trong địa ngục tỉnh lại, lời..

Mãn Bàn Giai Thâu

“Ring reng reng…Ring reng reng…” Chỉ San lật người, tiếng động kia vẫn như cũ không buông tha, “Ring reng reng…Ring reng reng…” Một tiếng lại một tiếng, thúc hồn đoạt phách, cô cuối cùng cũng phải mở mắt, mí mắt như nặng ngàn cân, đầu đau như muốn nứt ra, có vẻ mới từ trong địa ngục tỉnh lại, lời..
Book rating: 5 based on 7 ratings

Mãn Bàn Giai Thâu

5
7 lượt đánh giá

Lượt xem:
 486 /11 mục
Tình trạng:
 Đủ bộ
Cập nhật:
 16/01/2014
Thể loại:
Tác giả:

Mãn Bàn Giai Thâu“Ring reng reng…Ring reng reng…” Chỉ San lật người, tiếng động kia vẫn như cũ không buông tha, “Ring reng reng…Ring reng reng…” Một tiếng lại một tiếng, thúc hồn đoạt phách, cô cuối cùng cũng phải mở mắt, mí mắt như nặng ngàn cân, đầu đau như muốn nứt ra, có vẻ mới từ trong địa ngục tỉnh lại, lời nói ra miệng cũng tựa hơi thở mong manh: “Xin chào, tôi là Phương Chỉ San.”