Trở lên trên

Con Chó Của Dòng Họ Baskerville

Con Chó Của Dòng Họ Baskerville Qua những lá thư và những bức điện của tôi, anh đã biết được tất cả những gì xảy ra trong thời gian gần đây tại xó xỉnh buồn bã nhất thế giới này. Càng ngày nỗi buồn của khu đầm lầy càng thấm sâu vào tâm hồn tôi Tôi cảm thấy nước Anh hiện đại đã lưu lạc ở một nơi nào đó, xung quanh tôi toàn là những..

Con Chó Của Dòng Họ Baskerville

Qua những lá thư và những bức điện của tôi, anh đã biết được tất cả những gì xảy ra trong thời gian gần đây tại xó xỉnh buồn bã nhất thế giới này. Càng ngày nỗi buồn của khu đầm lầy càng thấm sâu vào tâm hồn tôi Tôi cảm thấy nước Anh hiện đại đã lưu lạc ở một nơi nào đó, xung quanh tôi toàn là những..
Book rating: 5 based on 34 ratings

Con Chó Của Dòng Họ Baskerville

5
34 lượt đánh giá

Lượt xem:
 916 /15 mục
Tình trạng:
 Đủ bộ
Cập nhật:
 25/01/2013
Thể loại:
Tác giả:

Các bản dịch khác:

Con chó của dòng họ Baskerville [Chương cuối: Chương 15] (14 chương)

Con Chó Của Dòng Họ Baskerville [Chương cuối: Chương 15 (Hết)] (15 chương)


Con Chó Của Dòng Họ Baskerville
Qua những lá thư và những bức điện của tôi, anh đã biết được tất cả những gì xảy ra trong thời gian gần đây tại xó xỉnh buồn bã nhất thế giới này. Càng ngày nỗi buồn của khu đầm lầy càng thấm sâu vào tâm hồn tôi Tôi cảm thấy nước Anh hiện đại đã lưu lạc ở một nơi nào đó, xung quanh tôi toàn là những dấu tích sinh hoạt và lao động của con người thời tiền sử. Đây là hang động của họ, kia là các nấm mồ, và kia nữa là các tảng đá khổng lồ có lẽ chứng minh cho tinh thần của họ.