Trở lên trên

Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes

Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes Holmes đi quanh quẩn trong phòng, cằm gục xuống ngực, cặp lông mày nhíu lại, hút thuốc liên miên. Người bán báo đưa đến đủ mọi tờ báo khác nhau, Holmes chỉ liếc qua, rồi ném chúng vào một xó. Anh đang suy tư về sự mất tích kỳ lạ của một con ngựa và cái chết của người huấn luyện nó.

Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes

Holmes đi quanh quẩn trong phòng, cằm gục xuống ngực, cặp lông mày nhíu lại, hút thuốc liên miên. Người bán báo đưa đến đủ mọi tờ báo khác nhau, Holmes chỉ liếc qua, rồi ném chúng vào một xó. Anh đang suy tư về sự mất tích kỳ lạ của một con ngựa và cái chết của người huấn luyện nó.
Book rating: 5 based on 24 ratings

Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes

5
24 lượt đánh giá

Lượt xem:
 442 /10 mục
Tình trạng:
 Đủ bộ
Cập nhật:
 25/01/2013
Thể loại:
Tác giả:

Các bản dịch khác:

Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes [Chương cuối: Công việc cuối cùng của Sherlock Holmes] (10 chương)

Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes [Chương cuối: Chương 10 Part 2] (20 chương)


Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes
Holmes đi quanh quẩn trong phòng, cằm gục xuống ngực, cặp lông mày nhíu lại, hút thuốc liên miên. Người bán báo đưa đến đủ mọi tờ báo khác nhau, Holmes chỉ liếc qua, rồi ném chúng vào một xó. Anh đang suy tư về sự mất tích kỳ lạ của một con ngựa và cái chết của người huấn luyện nó.